Werkwijze:


Tijdens uw eerste afspraak wordt gevraagd naar uw klachten en medische voorgeschiedenis. In een lichamelijk onderzoek zal worden bekeken of de oorzaak van uw klachten is vast te stellen en of osteopathie de geschikte methode is om u te helpen. 

In de behandeling worden de beperkingen in de betrokken weefsels aangepakt. Door het stimuleren van de juiste bewegingen tracht de osteopaat het herstelvermogen te verbeteren. Bij het uitblijven van effect kan het advies gegeven worden tot het nemen van vervolgstappen, zoals (terug-) verwijzing naar uw huisarts of een andere zorgdiscipline.